recommendationsOverview*

Raportet me rekomandime të IAP
A.nr.72/2015, Prek Krasniqi,lidhur me mungesën e mjeteve efektive juridike

Ankesa nr. 72-2015 Prek Krasniqi Raport lidhur me mungesën e mjeteve efektive juridike

Hap rekomandimin

A.nr. 890/16 Raport i AP E drejta e pensionit ne moshë

Ankesa nr. 890-2016 Raport me rekomandime në lidhje me të drejtën në pension kontribut pagues të moshës si dhe e drejta në shfrytëzimin e pensioneve të tjera të aplikueshme në Kosovë

Hap rekomandimin

A.nr.826/2018 Kundër Policisë së Kosovës Raport me rekomandime Kufizimi i së drejtës për qasje në dokumente publike

A.nr.826/2018 Kundër Policisë së Kosovës Raport me rekomandime Kufizimi i së drejtës për qasje në dokumente publike

Hap rekomandimin

A.nr.702/2015, Zharko Dejanoviq,

Raport me rekomandime A.nr.702/2015, Zharko Dejanoviq, lidhur me kufizimin e së drejtës për qasje në dokumente publike

Hap rekomandimin

Ex.officio Nr. 415-2016 Raport lidhur me mohimin e së drejtës për qasje në drejtësi, respektivisht mungesën e qasjes në objektin e gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës

Raport lidhur me mohimin e së drejtës për qasje në drejtësi, respektivisht mungesën e qasjes në objektin e gjykatës në pjesën veriore të Mitrovicës

Hap rekomandimin

Ankesa nr. 245-2016 Enis Kanjizha dhe Nazmije Latifi -

Enis Kanjizha dhe Nazmije Latifi - Raport me rekomandime lidhur me detyrimet pozitive për hetime efektive dhe të drejtën në jetë, që burojnë nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës, s

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 421-2016 Raport lidhur me të drejtën për jetë në rastin B.R.

Ex officio nr. 421-2016 Raport lidhur me të drejtën për jetë në rastin B.R.

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 853-2016 Raport me rekomandime lidhur me kriteret diskriminuese në konkurset për punësim të UP

Ex officio nr. 853-2016 Raport me rekomandime lidhur me kriteret diskriminuese në konkurset për punësim të UP

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 235-2018 Raport me rekomandime në lidhje me kategorinë e qytetarëve që kanë punuar para vitit 1999

Ex officio nr. 235-2018 Raport me rekomandime në lidhje me kategorinë e qytetarëve që kanë punuar para vitit 1999 dhe nuk përfitojnë nga pensioni kontributpagues të moshës për shkak se nuk e plotësojnë

Hap rekomandimin

Ex officio nr 280-2016 Raport me rekomandime në lidhje me cenimin e vazhdueshëm të drejtës për mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, të drejtën e jetës dhe të privatësisë, .....

 Raport me rekomandime në lidhje me cenimin e vazhdueshëm të drejtës për mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm, të drejtën e jetës dhe të privatësisë, të drejtën për shfrytëzimin e m

Hap rekomandimin

Ankesa nr. 432-2018 Albulena Nrecaj Raport me rekomandime lidhur me kufizimin e së drejtës për qasje në dokumente publike

Ankesa nr. 432-2018 Albulena Nrecaj Raport me rekomandime lidhur me kufizimin e së drejtës për qasje në dokumente publike

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 214-2018 Raport me rekomandime në lidhje me arrestimin dhe largimin me forcë të gjashtë shtetasve turq nga territori i Republikës së Kosovës

Ex officio nr. 214-2018 Raport me rekomandime në lidhje me arrestimin dhe largimin me forcë të gjashtë shtetasve turq nga territori i Republikës së Kosovës

Hap rekomandimin