recommendationsOverview*

Raportet me rekomandime të IAP
Ex officio nr. 499/2016

Ex officio nr. 499/2016

Raport në lidhje me mosrespektimin e procedurave ligjore gjatë procesit të rekrutimit te personelit, sipas konkurseve të shpallura nga Drejtoritë Komunale të Arsimit në Republikën e Kosovës

Hap rekomandimin

Ex officio nr. 853/2016

Ex officio nr. 853/2016
Raport me rekomandime lidhur me kriteret diskriminuese në konkurset për punësim të UP

Hap rekomandimin

Ex officio nr.127/2017 dhe Ankesa nr. 398/2015

Ex officio nr.127/2017 dhe Ankesa nr. 398/2015
Menidim juridik në cilësinë e mikut të gjykatës në lidhje me padinë e Komunës së Ferizajt kundër Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale

Hap rekomandimin

A.nr. 595/2015 Isnije Dula

Detyrimet pozitive të shtetit për trajtim të detyrueshem psikiatrik

Hap rekomandimin

A.nr. 238/2015 Hasibe Tortulla

Zgjatje e procedures ne Gjykaten Themelore ne Prizren

Hap rekomandimin

Ex. officio nr. 28-2012

Lidhur me ngjarjen e protestave te dt.14 dhe 22 janar 2012

Hap rekomandimin